De nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. Het DSO moet daarvan de digitale ondersteuning worden, waarmee burgers en ambtenaren het vergunningenstelsel makkelijker kunnen raadplegen. Daarvoor hebben gemeenten wel nieuwe software nodig. De marktpartijen werden geconsulteerd over de haalbaarheid van de DSO, en gevraagd wat ervoor nodig is om die deadline te halen.

Uit de markttoets kwam naar voren, dat:

  • Gemeenten nu echt moeten beginnen, willen ze op tijd een werkbare oplossing krijgen. 
  • Het is belangrijk dat de gemeenten zich in eerste instantie concentreren op haalbare doelen, maar wel zorgen voor een integrale oplossing op termijn. 

VNG 

De marktpartijen geven aan dat de VNG, eventueel met een aantal koplopers onder de gemeenten, het beste het voortouw kannemen in de implementatie van software en diensten.

De VNG is al bezig met het opstellen van topacitivteiten, de diensten van gemeenten waar de meeste vragen over komen, zoals het aanvragen van een bouwvergunning of check op regels voor bedrijven. Die topactiviteiten zullen ook het eerst worden opgenomen in de zogenaamde vragenbomen, die ervoor moeten zorgen dat een aanvrager alleen vragen voorgeschoteld krijgt die op zijn of haar initiatief van toepassing zijn.