Greenpeace zegt dat de bedrijven daarmee afspraken schenden die ze hebben gemaakt met vier milieuorganisaties, waaronder Greenpeace. Eind april stelde Greenpeace de drie al een ultimatum om binnen tien dagen te stoppen met het bijstoken, maar daarop gingen de bedrijven niet in. Door naar de rechter te stappen hoopt Greenpeace ze aan de gemaakte afspraken te houden.

Energieakkoord

In 2013 werd bij de onderhandelingen voor het energieakkoord een compromis bereikt over het bijstoken in kolencentrales van zogenoemde biomassa, een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal, zoals gft-afval, mest en hout. Er werden voorwaarden gesteld aan de duurzaamheid van het bij te stoken materiaal. Volgens Greenpeace stemden de energiebedrijven daarmee in.

Controle en naleving 

Greenpeace zegt dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over de controle en naleving van de afspraken, maar de organisatie stelt dat ze daar “jaren de tijd voor hebben gehad”. Volgens Joris Tijssen, directeur van Greenpeace Nederland, zijn er niet voor niets strenge afspraken gemaakt. “Die moeten nagekomen worden, anders kan er kaalslag plaatsvinden en dat is onacceptabel.”

Het kort geding wordt behandeld door de rechtbank in Amsterdam.