Vooral verdrogende historische beplanting en grachten die droog komen te staan zijn een probleem, aldus de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) die onderzoek heeft laten doen. Bij de sKBL zijn 180 kastelen en buitenplaatsen aangesloten.

Door droogvallende grachten komt de fundering van gebouwen in aanraking met de buitenlucht. Dat zorgt voort scheuren en verzakkingen. Ook beken en bronnen die niet meer stromen en vijvers die droogvallen zorgen voor ernstige schade op een landgoed, aldus de SKBL.

In de Achterhoek en Limburg zijn veel landgoederen te vinden. Dat zijn tegelijkertijd gebieden waar volgens de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling LCW sprake is van een groot neerslagtekort en veel te lage grondwaterstanden. Het grondwater kan zich alleen herstellen als het langdurig flink gaat regenen, maar dat wordt daar ook de komende week niet voorzien. Ook in Twente, Zeeland en Zuid-Brabant zijn grote problemen, aldus de LCW.

Hoewel de Rijn en de Waal voldoende water afvoeren, is de waterstand van regenrivier de Maas zorgelijk laag. Voor die rivier zijn verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk water te sparen. Zo geldt er een schutbeperking, omdat bij schutten veel water verloren gaat. De wachttijd voor schepen kan oplopen tot 4 uur. De vistrappen bij de Maas-stuwen zijn deels gesloten en op de stuwen zijn schotbalken geplaatst om het water langer vast te houden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water in de op de Maas mondende kanalen op peil blijft voor de binnenvaart.