Communiceren overheden altijd duidelijk over verleende vergunningen over zulke bouwwerken? Aan de hand van die vragen begint de Nationale ombudsman een meldpunt, waar iedereen zijn mening kan geven.

Veranderingen leefomgeving

Volgens ombudsman Reinier van Zutphen moeten burgers tijdig horen van veranderingen in hun leefomgeving, zeker als het gaat om projecten die beroering geven in de buurt. Maar dat gaat niet altijd naar behoren. Hij ontvangt geregeld signalen dat burgers zich niet goed geïnformeerd voelen.

Overheden moeten in huis-aan-huisbladen en op de eigen website melding maken van genomen of geplande besluiten. Maar lang niet iedereen leest die bladen of bezoekt de website. Die mensen worden dan overvallen door bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld een zendmast in de wijk of een dakopbouw bij de buren. Ook zijn overheidspublicaties niet altijd duidelijk, aldus de ombudsman.

Via het meldpunt, dat per mail en telefonisch bereikbaar is, wil Van Zutphen de problemen in beeld krijgen.