Dat betekent dat de Nederlandse staat nu geen extra maatregelen hoeft te nemen tegen de luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide bovenop die nu al zijn genomen.

Nieuw plan

Het hof verwees naar een nieuw plan van de Staat om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder meer bij knelpunten zoals verkeersknelpunten en de intensieve veehouderij. Milieudefensie heeft tijdens de beroepsprocedure geen kritiek op deze maatregelen geleverd. Maar omdat dit plan er nog niet lag aan het begin van de rechtszaak, heeft het hof besloten dat de beide partijen hun eigen kosten moeten betalen.

De rechtszaak heeft volgens Milieudefensie wel degelijk zin gehad, omdat het oude plan van de Staat niet goed was. Inmiddels zijn er onder druk nieuwe maatregelen bedacht. De milieuorganisatie vindt nog steeds niet dat dit voldoende is, maar stelt vast dat het hof hierdoor geen juridische basis ziet om haar eisen toe te wijzen.

Strengere eisen 

De zaak heeft zeker zin gehad, want er zijn strengere maatregelen bedacht en er is extra geld voor uitgetrokken, zegt een woordvoerster. De rechtsprocedure is volgens haar ingehaald door de tijd.

Milieudefensie wilde ook dat Nederland ging voldoen aan strengere normen voor schone lucht, maar ook deze eis wees het hof af.

De milieuorganisatie had de zaak in eerste aanleg ook verloren. Het hof vond wel dat Milieudefensie en tientallen mede-eisers bij de juiste rechter hebben aangeklopt. De Staat vond dat deze procedure bij de bestuursrechter gevoerd had moeten worden. Het hof was het daar niet mee eens.