Het jaarlijks geïnstalleerde vermogen is gegroeid van 853 MWp in 2017, naar 1.330 MWp in 2018. Een toenamen van maar liefst 46%. 

In 2018 zijn 4,6 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst tegenover 3,1 miljoen in 2017. 

Het vermogen op huizen groeit in 2018 met 20% maar blijft achter bij de spectaculaire groei in de zakelijke sector. 

“De sterke kostendaling van zonnestroom, het feit dat een groot deel van de SDE+-subsidie naar zonnestroom gaat en de groeiende bewustwording van de noodzaak voor verduurzaming, zorgen voor de snelle groei van zonne-energie in Nederland”, aldus Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research.