De Haringvlietdam werd in 1970 voltooid als onderdeel van de Deltawerken. De sluizen in de dam gingen op 15 november 1971 dicht. De waterkering verbindt Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en vormde tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Door de maatregel zal het westelijk deel van het Haringvliet gaan verzilten.

Afgesproken is dat het zoute water niet verder mag komen dan de denkbeeldige lijn van Middelharnis naar de monding van het Spui. Zo komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar. Bij storm op zee gaan de sluizen dicht.