De werkzaamheden zijn vijf weken eerder afgerond dat oorspronkelijk was gepland. De wethouders Richard de Mos en Robert van Asten verrichten vrijdagmiddag de officiële heropening. Vanaf maandag mag het wegverkeer weer door de tunnel bij het Centraal Station.

Vanwege de afsluiting van de Koningstunnel moesten automobilisten sinds maart omrijden. Dagelijks rijden er volgens de gemeente zo’n 20.000 voertuigen door de tunnel, die de Lekstraat met de Koningskade verbindt.

De 700 meter lange tunnel werd in het jaar 2000 geopend. Hoofdreden voor de grootscheepse werkzaamheden was dat de tunnel aan strengere veiligheidseisen moet voldoen. Er zijn tientallen soorten nieuwe installaties in geplaatst, van verlichting en ventilatie tot detectiesystemen, camera’s, noodtelefoons en waterpompen. De renovatie kost de gemeente 25 miljoen euro.

“Dat de tunnel eerder opengaat, is goed nieuws voor mooie evenementen in de binnenstad zoals Cirque du Soleil in het najaar en Prinsjesdag in september”, reageerde wethouder De Mos eerder.

Alle installaties worden bediend vanuit een dienstgebouw dat verderop onder het Prins Bernhardviaduct staat. Dat gebouw is ook aangepast en vergroot.