Uitspraak Raad van State

In 2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat blijvend grasveld binnen de grenzen van het Natura 2000- gebied Veluwe komen te vallen. Er mag dus geen graslandverbetering meer worden toegepast op grasvelden van vijf jaar en ouder. Dit vermindert de gebruiks- en verkoopwaarde van de percelen. 

Landbouwkundige gevolgen

GS is van mening dat de agrarische grondgebruikers onevenredig worden getroffen doordat hun gebruikspercelen komen binnen het Natura 2000-gebied zijn komen te liggen,  nu er voorbij is gegaan aan de landbouwkundige gevolgen. Het grootste gedeelte van de agrarische gronden op de Veluwe is blijvend grasland.