Vooral steden zijn kwetsbaar vanwege het hitte-eiland effect. Een fenomeen waarbij de  temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De gevoelstemperatuur loopt in steden deze week gemakkelijk op tot boven de 45 graden. Door het opgeven van postcode en huisnummer kunnen Nederlanders via BlueLabel zien wat de gevoelstemperatuur van de eigen woning is. En als het nodig is koelere plekken op te zoeken.

Betere inrichting van steden De toename in extreem warme dagen vraagt om aanpassingen in gedrag, maar ook om een betere inrichting van steden. Het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie schrijft voor dat alle Nederlandse overheden vóór 2020 de knelpunten van hitte in beeld hebben. Veel gemeentebesturen zijn bezig om het aantal ‘hotspots’ terug te brengen en meer koele plekken te creëren.

Innovatie helpt bij aanpak klimaatbestendigheid BlueLabel, een innovatie van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans, maakt informatie rondom klimaatbestendigheid inzichtelijk. Naast hittestress biedt BlueLabel inzicht in het risico op wateroverlast, droogte en overstroming.