Hoewel Amsterdam (150), Rotterdam (137), Den Haag (83) en Utrecht (68) het hoogst scoren in absolute aantallen, is het risico groter om op het platteland dodelijk te verongelukken.

Alleen in Albrandswaard, Blaricum, Doesburg en op Ameland vielen van 2007 tot en met 2016 geen dodelijke slachtoffers in het verkeer.

De cijfers staan op verkeersveiligheidsvergelijker.nl. Die site is opgezet door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.