Het sprookjespark in Kaatsheuvel krijgt toestemming om ten westen en ten oosten te groeien buiten de huidige parkgrenzen.

De Efteling hoopt door de uitbreiding te groeien van 5 miljoen bezoekers per jaar naar 7 miljoen bezoekers in 2030. De groei is volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken.

Ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare.

Parkeerplaatsen

Om de komst van meer bezoekers mogelijk te maken krijgt het park een extra toegangsweg en meer parkeerplaatsen. De nieuwe toegangsroute loopt over bestaande wegen vanaf een bestaande afslag op de N261 ten zuiden van De Efteling. De toegangsweg is alleen bedoeld voor de drukste dagen maar in de gemeenteraad bestaat de vrees voor sluipverkeer en opstoppingen in het dorp Loon op Zand en in buurtschap De Moer.

Wethouder Gerard Bruijniks beloofde dat de verkeersontwikkeling getest en gecontroleerd zal worden en alternatieven mogelijk zijn als er toch problemen ontstaan. De Efteling draait op voor eventuele extra kosten, is vastgelegd.

Tegen de uitbreidingsplannen bestaat in de gemeente veel weerstand. De Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel heeft al gedreigd met een rechtszaak.

De Efteling streeft ernaar om de eerste nieuwe attractie op het nieuwe terrein te openen in 2020. Over de details van de attractie wil het park tot dusver nog niks kwijt.