De Raad van State heeft woensdag het bestemmingsplan Melickerveld voor de bouw van 468 woningen vernietigd, omdat de plannen zijn gebaseerd op het stikstofbeleid dat diezelfde raad ongeldig heeft verklaard.

De Raad van State oordeelde eerder dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. Die uitspraak heeft gevolgen voor bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Vergunningen voor bijvoorbeeld woonwijken, veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen mogen niet meer worden afgegeven op basis van de huidige stikstofregels.

De hoogste bestuursrechter wees woensdag ook de plannen af voor een verbindingsweg naar een bedrijventerrein in Boxtel en de ontwikkeling van het Future Center Wageningen, een kennis- en informatiecentrum op het gebied van voeding, beweging en gezondheid. Eerder oordeelde de raad al dat de snelwegen A12 en de A27 niet verbreed mogen worden.