Daarvoor pleiten meerdere lokale actiegroepen tegen gaswinning in een open brief aan Johan Remkes, die in opdracht van minister Carola Schouten (Natuur) werkt aan een advies over het stikstofbeleid. Dat beleid is eind mei door de Raad van State ongeldig verklaard, met grote gevolgen.

Na de principiële uitspraak bleek al snel dat tal van bouwprojecten, uitbreiding van veehouderijen of verbreding van snelwegen vooralsnog niet kunnen doorgaan. Eerder deze maand bleek het vonnis ook proefboringen naar aardgas in de weg te staan. Energiebedrijf Vermilion moest plannen om in het Friese Noordwolde naar gas te boren opschorten, nadat lokale leden van Milieudefensie hadden ontdekt dat het bedrijf de stikstoftoets niet kon doorstaan.

Europese regels beschermen de natuur tegen blootstelling aan schadelijke doses stikstof. Om in de omgeving van zogeheten Natura 2000-gebieden toch projecten mogelijk te maken die leiden tot meer stikstof, bedacht de overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het uitstoten van stikstof was toegestaan, mits maatregelen werden genomen om die uitstoot te compenseren.

Het Europees Hof van Justitie en de Raad van State accepteren het PAS echter niet, omdat vooraf helemaal niet met zekerheid kan worden gezegd dat een maatregel het gewenste resultaat zal hebben.

‘’Nu blijkt hoe goed het is dat burgers goed opletten en waken over hun beschermde natuurgebieden’’, stellen de briefschrijvers, die lid zijn van actiegroepen tegen olie- of gaswinning uit onder meer Friesland, Woerden, Waalwijk en Loon op Zand. Milieudefensie en de Waddenvereniging steunen de oproep.

De omwonenden noemen het positief dat Vermilion een waarschuwing kreeg. “Maar het kan niet zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de controle en het naleven van de wet afhankelijk is van inwoners”, stellen ze.

Remkes brengt naar verwachting in september een eerste advies uit, voor de korte termijn. Zijn commissie werkt in de maanden daarna verder aan een plan voor de langere termijn.