Het stelsel, dat is bedoeld om het mestoverschot terug te dringen, kreeg eerder geen groen licht omdat het te veel neerkwam op verboden staatssteun.

Minder fosfaatrechten

De EU hanteert voor Nederland al jaren soepele mestregels, maar doordat er veel koeien zijn bijgekomen, en dus meer mest, zou ons land die uitzonderingspositie kwijt kunnen raken. Daarom gaat al meteen het mes in de fosfaatrechten die de melkveehouders krijgen uitgereikt. Ze krijgen volgend jaar 8,3 procent minder rechten, om de mestproductie weer onder het Europese plafond te krijgen.

Brussel heeft vastgesteld dat het nieuwe stelsel geen cadeautje is voor de boeren, maar tot doel heeft de fosfaatproductie te beperken. Daardoor is er geen staatssteun mee gemoeid. Het systeem, dat op 1 januari ingaat, krijgt daarmee groen licht.