De maatregel is een poging om de toenemende uitstoot in het wegvervoer terug te dringen.
Over de nieuwe verordening was een akkoord bereikt met de lidstaten. De verordening werd aangenomen door het Europees Parlement met 474 stemmen voor, 47 tegen en 11 onthoudingen.

Volgens de overeenkomst moet de CO2-uitstoot van zware voertuigen zoals vrachtwagens met 30% worden verlaagd in 2030, met een tussentijds doel van 15% in 2025.

Vanaf 2025 moet 2% van alle nieuw verkochte voertuigen zonder of met een lage uitstoot zijn. Dit om de toenemende uitstoot in het wegverkeer, die goed is voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot, terug te dringen.

Ten slotte moet de Europese Commissie in 2022 nieuwe doelen stellen voor de periode vanaf 2030, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.