Het Wereld Natuur Fonds reageert tevreden. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is ook blij met de opgeschroefde ambitie. ,,Zowel met het oog op klimaat als op energieafhankelijkheid is energiebesparing verreweg de goedkoopste en meest effectieve oplossing. Als we in Europa minder afhankelijk willen worden van het gasmonopolie van Rusland, zijn hoge doelstellingen cruciaal.’’

Groen Links

Bas Eickhout (GroenLinks) is erg positief: ,,Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering.” Als het voorstel wordt aangenomen, moet Nederland flink aan de bak, aldus Eickhout. ,,Het halfslachtige en vrijblijvende Nederlandse beleid heeft ervoor gezorgd dat we onderaan bungelen in de EU als het gaat om energiebesparing.’’

Greenpeace

De industriecommissie wil verder dat 35 procent van de energie in de EU in 2030 duurzaam is opgewekt is, 8 procentpunt meer dan eerder werd voorgesteld. Die doelstelling wordt echter niet duidelijk vertaald in bindende nationale doelen. ,,Een tandeloos voorstel’’, aldus het Wereld Natuur Fonds. Ook Greenpeace en Eickhout zijn kritisch over deze uitwerking. De parlementariërs willen ook dat het makkelijker wordt voor huishoudens om met bijvoorbeeld zonnepanelen elektriciteit op te wekken en te verkopen.

Het voltallige parlement bepaalt zijn standpunt in januari.