Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50 procent. Dit blijkt uit een rapport dat op 4 oktober aan de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is overhandigd namens de Unie van Waterschappen. 

Afvalwater

Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn. 

Alternatief voor aardgas

De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen aquathermie als duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas. Er is veel bebouwing met water in de buurt en het heeft weinig ruimtelijke impact.