Ook de beoogde energiebesparing uit het in 2013 gesloten Energieakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald. Datzelfde geldt voor de in Europees verband afgesproken doelstelling om het aandeel duurzaam opgewekte energie op te vijzelen tot 14 procent. Het PBL becijfert op basis van het huidige beleid een aandeel tussen de 11 en 13 procent in 2020.

De uitstoot van broeikasgassen daalt vooral doordat in Nederland veel minder elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van kolen en gas. Die afname is wel erg onzeker, bijvoorbeeld door schommelingen in de import van stroom uit het buitenland. Ook de weersomstandigheden kunnen voor flinke afwijkingen zorgen.