De commissie bekijkt welke maatregelen nodig zijn om heel Nederland van voldoende zoet water te blijven voorzien. Vanuit Rijn, Waal en IJssel krijgt een groot deel van Nederland via stuwen, sluizen en pompen water in kleinere watergangen.

Waterwet

De LCW komt in actie bij uitzonderlijk lage waterstanden en adviseert Rijkswaterstaat over de verdeling van het beschikbare water. In de Waterwet is geregeld wie bij grote droogte het eerst water krijgt en wie moet wachten. Verdelen van het water is ook nodig om te voorkomen dat er te veel zout water vanuit riviermondingen het land instroomt. Verzilting is met name voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw een probleem.

De Rijn bij Lobith kreeg dinsdag minder dan 1200 kubieke meter water per seconde binnen vanuit Zwitserland en Duitsland. Dat betekent dat het water in de grote rivieren erg laag staat. Meteorologen verwachten dat de droogte zeker nog een poos aanhoudt.