Voornaamste oorzaak van de daling is het relatief zachte weer. Doordat minder gas nodig was voor verwarming, lag de CO2-uitstoot van huishoudens 6 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2017.

Luchtvaart

De CO2-uitstoot van de luchtvaart nam met ruim 3 procent toe. ,,Dit komt grotendeels door meer vliegbewegingen”, aldus het CBS.

Elektriciteitsbedrijven

Verder nam de uitstoot van elektriciteitsbedrijven af. Dat komt volgens het statistiekbureau doordat minder stroom in Nederland werd geproduceerd en meer geïmporteerd. Een van de kolencentrales lag tijdelijk stil vanwege een onderhoudsbeurt.

Veruit de meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat CO2-uitstoot bijdraagt aan klimaatverandering.