Brabant tegen uitbreiding aardgaswinning

Omgevingsrecht

Verkeerd signaal

Vanwege de negatieve effecten op natuur en milieu en het streven naar duurzame energie is het volgens de provincie een verkeerd signaal om op bestaande locaties meer gas te gaan winnen. De provincie adviseert de minister van Economische Zaken om niet akkoord te gaan met het verzoek.

Bodemtrillingen

Ook de gemeente Tilburg is tegen en wil zelfs dat de aardgaswinning in Loon op Zand helemaal stopt. Tilburg is gevraagd om advies omdat de gaswinning deels onder haar grondgebied plaatsvindt. Volgens de gemeente draagt aardgas niet bij aan afspraken om CO2-uitstoot te beperken. Bovendien wil Tilburg schade door bodemtrillingen of bodemdaling voorkomen.

Kleine gasvelden

Ook de gemeente Loon op Zand en waterschap De Dommel mogen de minister adviseren. Vermilion haalt aardgas uit kleine gasvelden en is actief in acht provincies. Het is tweede producent van aardgas op het vaste land van Nederland.