Tijdens controles ontdekte de provincie dat er vier lekkende tanks bij het bedrijf aanwezig zijn. Het bedrijf is onder verscherpt toezicht geplaatst om nieuwe calamiteiten te voorkomen.

Eerdere vervuiling

Dit is niet de eerste keer dat de mestverwerker zich niet aan de regels houdt. In augustus is er ammonium in het riool gelekt en dit ontregelde de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Omdat het sterk vervuilde rioolwater niet goed gezuiverd kon worden kwam het ammonium ook terecht in Brabantse rivieren en beken (Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Ammonium in rivier de Aa). Het duurde toen twee weken tot de rioolwaterzuivering weer normaal werkte en de vervuiling was verdwenen.