Op het Wagenplein zijn onlangs twee bodemmonsters genomen in verband met de aanleg van een waterleiding. Op één van de onderzochte plekken is een verontreiniging van de  bodem geconstateerd.

Water

Uit het onderzoek komt dat het drinkwater van de nieuw aangesloten sanitaire ruimte net de vereiste kwaliteitsnorm haalt. In het water zijn wel stoffen aangetroffen die er niet in horen. Op basis daarvan wordende leidingen preventief vervangen. 

Historisch documentenonderzoek

Het Wagenplein is begin jaren ‘80 gerealiseerd op een locatie die onderdeel uitmaakte van de voormalige gasfabriek van Warmenhuizen. Na de sloop van de fabriek zijn er bodem- en grondwatersaneringen uitgevoerd. Het historisch documentenonderzoek levert veel informatie op, maar niet voldoende om de bewoners en de gemeente duidelijkheid te geven. 

Daarom vindt er van 2 tot 7 november grondonderzoek plaats door middel van grondboringen en het graven van enkele sleuven.