Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de Zeeuwen het hebben getroffen. De provincie Zeeland voert een uniform beleid als het gaat om het inleveren van steenpuin, hout en gemengd bouwafval. In alle gemeenten kunnen de drie onderzochte afvalstromen gratis ingeleverd worden. Overijssel blijkt dan weer de enige provincie te zijn waar álle inwoners moeten betalen. Dit is, gemiddeld gezien voor alle drie de afvalstromen, dan ook de duurste provincie. 

Individueel gezien scoren vooral gemeenten uit Noord-Brabant en Limburg slecht. De top drie van duurste gemeenten wordt voor steenpuin en hout volledig bezet door gemeenten uit deze provincies. De gemeente Oosterhout staat zelfs beide keren bovenaan. Voor het inleveren van 1 m3 steenpuin mogen inwoners daar ruim 300 euro neertellen. Ter vergelijking: in het naastgelegen Breda betalen inwoners niets. Als het gaat om de duurste gemeente voor het storten van gemengd bouwafval wordt Oosterhout afgetroefd door Tilburg. De Brabantse gemeente moet voor die afvalstroom de tweede plaats delen met het Gelderse Aalten. 

De verschillen per gemeente zijn enorm. Zelfs het verschil tussen naastgelegen gemeenten kan al oplopen tot 180 euro per kuub. Gemeenten vragen dus zeer uiteenlopende tarieven voor een relatief rechtlijnige dienst. De redenen achter deze verschillen zijn in het onderzoek niet meegenomen.