Slechts 6 procent van de Nederlandse wegen is provinciaal. Toch valt een vijfde van de verkeersdoden op een provinciale weg. De afgelopen vier jaar kwamen in totaal 427 mensen om het leven op een provinciale weg of fietspad, blijkt volgens de ANWB uit politiegegevens.

Rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels en het verbreden van de berm zijn maatregelen die kunnen bijdragen aan veiligere wegen. De provincies moeten snel actie ondernemen en geld vrijmaken voor de verbetering van de wegen, aldus de ANWB.