Het college van burgemeester en wethouders wenst de regie te houden van de ontwikkeling van het gebied en begint daarom een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen. Daardoor komt het gebouw volledig in handen van de gemeente, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ordening en grondzaken) in een brief aan de gemeenteraad.

De huidige erfpachter zal vervolgens schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.

Volgens Van Doorninck heeft de gemeente de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de curator. De inzet was om het ziekenhuis te verwerven. ,,Deze gesprekken verlopen moeizaam”, staat in de brief. De curator stelt dat hij het vastgoed niet aan de gemeente hoeft aan te bieden, aldus de wethouder. ,,De curator treedt primair op in het belang van de schuldeisers en streeft in dat kader naar de maximale opbrengst van het vastgoed.”

Meerdere partijen hebben al hun interesse getoond in het ziekenhuis. Vastgoedonderneming Zadelhoff maakte vorige week bekend dat het de aandeelhouder een nieuwe lening wil verstrekken om de schuldeisers af te betalen en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven.

De gemeente vreest dat onder druk van de markt de maatschappelijke en zorgfuncties in het gebied verdwijnen. Volgens een woordvoerster van de wethouder is het niet eerder voorgekomen dat de gemeente het recht van erfpacht beëindigt. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.