Door misstanden bij het afvalverwerkingsbedrijf zijn vier van de zes verbrandingsovens gesloten en dreigt AEB niet meer voldoende warmte te kunnen leveren.

AEB levert warmte aan verwarmingsbedrijf Westpoort Warmte (WPW), een samenwerking tussen Nuon en AEB.

De gemeente Amsterdam meldt in een brief aan de gemeenteraad dat beide bedrijven zeggen op deze manier te kunnen voldoen aan de vraag. Of de dieselgeneratoren worden ingezet, hangt af van de vraag naar warmte in de winter en van de capaciteit van de verbrandingsovens.

Als de generatoren aan moeten, zorgt dat voor veel extra CO2-uitstoot. De gemeente Amsterdam vindt de warmtevoorziening belangrijker dan de luchtvervuiling die dit mogelijk veroorzaakt.