Het MER zou in eerste instantie in 2016 verschijnen, maar moest over omdat er een verkeerd rekenmodel was gebruikt. Schiphol verwacht dat het nog enkele maanden zal gaan duren voordat de nieuwe MER wordt gepubliceerd. 

Omgevingsraad

De Omgevingsraad bestaat uit 31 gemeenten, de vertegenwoordigers van Schiphol, de luchtvaartsector, provincies en omwonenden en beslist over wat de nieuwe maximale groei van Schiphol mag zijn. De gemeenten zijn niet te spreken over het functioneren van deze Omgevingsraad. Ze vinden dat ze te weinig invloed hebben over de besluitvorming. 

Meer overlast op lokaal niveau

Schiphol heeft laten weten dat de huidige afspraken in het algemeen goed uitpakken, maar er lokaal meer overlast kan ontstaan.  De huidige afspraken lopen tot 2020 en daarna worden nieuwe afspraken gemaakt met inachtneming van de nieuwe MER. 

Het onderzoek

De NOS benaderde alle 31 gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Omgevingsraad Schiphol. Twaalf gemeenten zeiden wel vertrouwen te hebben in de luchthaven, acht gemeenten hebben geen vetrouwen en elf gemeenten deden niet mee aan het onderzoek.