De wet zou oorspronkelijk in 2018 in werking treden, maar die datum werd niet gehaald. Ook 2019 bleek niet mogelijk. Daarop besloot het vorige kabinet de invoering uit te stellen tot 2021. Al was die datum ook niet zeker, waarschuwde toenmalig minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu).

De invoering van de wet lag voorheen bij het ministerie van Infrastructuur, maar is bij de kabinetsformatie overgeheveld naar Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de grootste wetswijziging sinds 1848. Met het wetsvoorstel worden 26 wetten ineengeschoven. De Omgevingswet moet er voor zorgen dat er voor burgers en bedrijven minder vergunningen nodig zijn voor bijvoorbeeld verbouwingen. Ook moeten vergunningen sneller worden verleend.