Het kabinet stelt hiervoor 120 miljoen euro beschikbaar. 

Programma Aardgasvrije Wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met dit prograamma is het de bedoeling om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Andere projecten

Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro).