Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse kustbeleid vanaf 2020 vorm krijgt om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging.

Meetapparatuur

Rijkswaterstaat laat weten dat op de zeebodem in het Amelander Zeegat vijf weken lang vijf stalen frames met meetapparatuur staan. Meerdere onderzoeksschepen bekijken de bodemligging, stroming, de hoeveelheid zand en slib in het water en het bodemleven.

Duurzaam, ecologisch en verantwoord

Doel is om te bekijken hoe de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kan worden onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de universiteiten Delft, Utrecht en Twente zijn er bij betrokken. Onderzoekers verblijven in de onderzoeksperiode in Buren op Ameland.