In een interview met Binnenlands Bestuur heeft ze aangegeven dat de geplande datum van de baan is, maar ze doet geen uitspraken over een nieuwe ingangsdatum. Wel geeft ze aan dat er deze zomer een definitief besluit komt over de termijn waarin de Omgevingswet ingevoerd gaat worden.

Complexiteit regelingen en wetten

De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Minister Schultz van Haegen geeft aan dat er te strak gepland is en ze liever zorgvuldig werkt dan te snel. Vooralsnog heeft de verschuiving van de ingangsdatum van de Omgevingswet geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

DSO

Daarnaast heeft ze in het interview nog een paar uitspraken gedaan over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

  • Ze geeft aan dat het systeem ook bij de latere invoering van de Omgevingswet niet klaar zal zijn.
  • Dat er meer kosten aan vast zitten dan de inschatting die in eerste instantie gemaakt is. 
  • Dat ze over de kosten elke keer blijft overleggen met de verschillende partijen om ervoor te zorgen dat het niet onbetaalbaar wordt.