Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid en het uitvoeren van illegale asbestsaneringen. 

Overtredingen 

Na onderzoek bleken de bedrijven:

  • Niet de juiste papieren te hebben om de asbest te saneren;
  • De saneringen niet aan te gemeld bij de gemeente;
  • De veiligheidsvoorschriften niet op te hebben gevolgd.

Op een locatie was na de sanering nog asbest achtergebleven. Dit kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Ook de medewerkers van de bedrijven zijn blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke situaties, doordat de veiligheid voorschriften niet werden gevolgd. 

Verschillende locaties

De bedrijven hebben op verschillende locaties in Nederland gewerkt. De betreffende gemeentne zijn ingelicht en gaan bekijken of de situaties veilig zijn.