Gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met GVB en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht welk systeem uitstootvrije bussen het beste zijn en tevens betaalbaar zijn. 

Er zijn twee soorten systemen die in aanmerking komen, namelijk:

  1. Bussen die laden bij het eindpunt van een lijn (Opportunity Charging)
  2. Bussen die al rijdend zichzelf opladen (Motion Charging)

Op korte termijn vervangt het GVB 28 bussen. Het streven is dat al deze nieuwe bussen volledig uitstootvrij zijn. In het najaar wordt besloten welk soort uitstootvrije bussen vanaf 2020 in Amsterdam zullen gaan rijden. 

2025

In 2015 kondigde het college van B&W aan om in 2025 te gaan voor een volledige vervanging van het GVB-wagenpark naar zero emissie bussen. DIt besluit is genomen om  de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot terug te dringen.