Een nieuwe lijst moet het voor inwoners duidelijker maken welke plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) apart worden ingezameld. Daarmee kan naar verwachting nog meer ingezameld PMD-afval worden gerecycled. Op recycleklaar.nl staat een toolkit waarmee u uw inwoners kunt informeren.

Wethouder Paul Hofman, lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, benadrukt het belang van goede communicatie om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen: ‘Om afval zo duurzaam en circulair mogelijk te verwerken, stimuleren gemeenten hun inwoners om het afval op een juiste manier gescheiden aan te bieden. Uitgangspunt voor een goede afvalscheiding is dat het voor hen logisch is wat in welke bak of zak hoort. De nieuwe PMD wel/niet-lijst maakt het voor inwoners makkelijker om goed te scheiden.’

Grondstoffen hergebruiken

Als het PMD-afval schoner wordt aangeleverd bij de afvalverwerkers, kan er meer worden gerecycled. Dat is goed voor het milieu en de circulaire economie. Dan blijven waardevolle grondstoffen behouden, die weer kunnen worden gebruikt voor nieuwe verpakkingen en producten. De nieuwe lijst is ook noodzakelijk geworden omdat verpakkingen steeds beter te recyclen zijn door innovatie in verpakkingsontwerp, sortering en recycling.

De lijst is opgesteld door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO).