Er is een nieuwe wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht toegevoegd. Deze helpt u om aan de slag te gaan met de minimale actie, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de wegwijzer staat omschreven wat de urgentie is en aandachtspunten zijn van deze minimale actie.

De wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht (wegwijzer 12) beschrijft naast de urgentie en aandachtspunten ook de acties die u kunt ondernemen om zo goed mogelijk te voldoen aan de minimale actie. Hier vindt u de wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht.

Wegwijzers helpen u op weg

De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet. Iedere minimum actie wordt voorzien van een wegwijzer met aandachtspunten en links naar relevantie informatie. De wegwijzers helpen u hiermee op weg om met de minimale acties aan de slag te gaan.

Meer informatie