De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Een nieuwe versie van de Route 2022 laat de mijlpalen zien om dit doel te behalen.

Aanpassingen in de planning van mijlpalen

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet heeft impact op de plannen en planningen van de bevoegd gezagen die zich voorbereiden op de invoering van de wet. Ook voor de softwareleveranciers en de ontwikkelaars van het DSO levert de nieuwe datum aanpassingen in de planning van de mijlpalen op. Naast aanpassingen in de planning van bestaande mijlpalen zijn in deze versie van de roadmap Route 2022 nieuwe mijlpalen geformuleerd. Een aantal mijlpalen is vervallen.

Gezamenlijke roadmap

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en alle bij de invoering van de wet betrokken partijen hebben de vernieuwde roadmap in nauwe samenwerking opgesteld.

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Unie van Waterschappen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ruimte & Leefomgeving/Serviceteam Rijk (BZK/R&L/STR)
  • Het Rijk
  • Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Ook van de softwareleveranciers zijn de planningen meegenomen in de roadmap.

Meer informatie