De zogeheten ‘releasenotes’ zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de releasenotes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevuld.

Inhoud van de releasenotes

U kunt de releasenotes bruidsschat hier downloaden. In de releasenotes vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Algemene informatie over de Bruidsschat in het DSO
 • Geaccepteerde Bruidsschat versie
 • Planning en impact van reparatie AMvB
 • Juridische regels van de Bruidsschat
 • Aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid
 • Annotaties
 • Geometrische begrenzingen
 • Terugleverpakketten STOP-TPOD (downloadbare versie bruidsschat)
 • Toepasbare regels van de Bruidsschat
 • Toepasbare regels: indieningsformulieren tijdelijk deel omgevingsplan
 • Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan)
 • Vergunningchecks Bbl activiteiten
 • Extra checks zonder vragen
 • Vragengroepen
 • Werkzaamhedenlijst
 • Maatregelen op maat
 • Structuur STTR-bestanden
 • Terugleverpakketten STTR (downloadbare versie bruidsschat)

Meer informatie

Informatie over het opnieuw laden van de bruidsschat en de gevolgen voor overheden leest u in het nieuwsbericht Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat.