De zogeheten ‘release notes’ zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevuld.

Inhoud van de release notes

U kunt de release notes bruidschat (pdf, 257 kB) hier dowloaden. In de release notes vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid
 • annotaties
 • geometrische begrenzingen
 • maatregelen op maat (toepasbare regels)
 • structuur STTR-bestanden
 • terugleverpakketten STOP-TPOD (downloadbare versie bruidsschat)
 • terugleverpakketten STTR (downloadbare versie bruidsschat)
 • toepasbare regels: indieningsformulieren tijdelijk deel omgevingsplan
 • toepasbare regels: vergunningchecks Bbl-activiteiten
 • toepasbare regels: vragengroepen
 • werkzaamhedenlijst