Vanaf maandag 27 september 2021 wordt een nieuwe versie van de bruidsschat op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geladen voor alle gemeenten en waterschappen. Het laden gaat volgens een specifieke laadvolgorde. Het laden van de nieuwe bruidsschat volgt op de installatie van de nieuwe versie van het DSO op de oefenomgeving. Hiervoor wordt alle bestaande content verwijderd, en nieuwe versies toegevoegd.

Laadvolgorde

Bij het bepalen van de laadvolgorde wordt rekening gehouden met overheden die oefenen op de oefenomgeving. Overheden die in de afgelopen periode al geoefend hebben, krijgen voorrang. Dat geldt ook voor overheden die binnenkort gaan deelnemen aan werkplaatsen of aan andere oefentrajecten die zijn aangemeld. Deze overheden krijgen als eersten de bruidsschat. Overheden die nog niet actief zijn, volgen daarna.

Gemeenten en waterschappen wordt aangeraden om eigen nieuwe content pas te laden nadat zij hun vernieuwde bruidsschat hebben gekregen. Straks in de productieomgeving begint u als gemeente of waterschap immers ook niet met een leeg DSO, maar met de productieversie van de bruidsschat. Bovendien bestaat de kans dat u het laadproces verstoort als u content laadt voordat u de bruidsschat heeft gekregen.

Planning

Naar verwachting zijn alle bruidsschatten uiterlijk 7 oktober 2021 geladen. U kunt hier de meest recente versie van de laadvolgorde downloaden. Op de pagina Stand van zaken laadvolgorde is te zien welke bruidsschatten zijn geladen.

Meer informatie

Informatie over het opnieuw laden van de bruidsschat en de gevolgen voor overheden leest u in het nieuwsbericht Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat.