Vanaf 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze wordt geplaatst op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de nieuwe versie zijn de wijzigingen in de regelgeving uit de aanvullingssporen verwerkt. Om deze nieuwe versie te plaatsen, worden alle juridische en toepasbare regels in het DSO verwijderen. Ook dat gebeurt op 12 april.

Nieuwe versie bruidsschat voor gemeenten en waterschappen

Definitieve versie juridische regels

Voor gemeenten en waterschappen worden vanaf 12 april 2021 de definitieve versie van de juridische regels van de bruidsschat in de oefenomgeving geplaatst. Deze versie van de regels staat in een nieuw omgevingsplan of een nieuwe waterschapsverordening.

In de nieuwe versie zijn de aanvullingssporen voor bodem en geluid verwerkt. Ook bevat deze versie alle geometrie, zoals de aangewezen wateren voor de waterschappen. De juridische regels van de bruidsschat zijn daarmee compleet. Deze regels zijn officieel bekend gemaakt en worden niet meer gewijzigd. De geometrie kan wel nog wel worden gewijzigd, waterschappen en gemeenten kunnen eventuele fouten doorgeven.

Complete versie toepasbare regels

Ook de toepasbare regels bij de bruidsschat worden vanaf 12 april aangevuld. Deze regels zijn dan zo goed als compleet voor het inwerkingtredingsniveau.

De toepasbare regels zijn in april nog niet definitief. De makers verwerken daarvoor nog opmerkingen uit het beoordelingsproces.

Releasenotes

Bij de nieuwe versie van de bruidsschat komen ook releasenotes. Hierin kunt u lezen waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. Bijvoorbeeld dat er nog iets ontbreekt en nog wordt aangevuld.

Beoordelingsproces toepasbare regels: opmerkingen indienen

Voor de toepasbare regels starten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen een beoordelingsproces. Hierin verzamelen ze opmerkingen via een klankbordgroep.

Waterschappen en gemeenten kunnen ook zelf opmerkingen indienen. Dit kan tot 13 mei 2021 via het Informatiepunt Omgevingswet.

Alle juridische en toepasbare regels verwijderd op 12 april 2021

Om de nieuwe versie van de bruidsschat te plaatsen, worden alle huidige toepasbare en juridische regels verwijderd uit het DSO. Dit gebeurt op 12 april 2021.

Nieuwe indeling activiteiten in RTR

Dit is nodig omdat de indeling van activiteiten in de Registratie toepasbare regels (RTR) verandert door de wijzigingen in de regelgeving.

Het is technisch helaas niet mogelijk om alleen de indeling (functionele structuur) aan te passen zonder de toepasbare en juridische regels te verwijderen.

Gevolgen voor overheden

Het verwijderen van alle juridische en toepasbare regels betekent het volgende voor overheden en hun leveranciers:

Oefenomgeving 2 tot 4 dagen niet beschikbaar

De oefenomgeving is vanaf 12 april 2 tot 4 dagen niet beschikbaar om te oefenen. Op 12 april worden alle juridische en toepasbare regels verwijderd. Direct daarna worden de rijksregels terug geplaatst en de eerste batches van de bruidsschat. De verwachting is dat de oefenomgeving daarna weer beschikbaar is en dat overheden kunnen oefenen.

Juridische regels alleen opnieuw aanleveren in versie 1.0.4 van STOP

Overheden kunnen juridische regels alleen aanleveren als deze zijn opgesteld volgens versie 1.0.4 van de Standaard officiële publicaties (STOP). Heeft u eerder juridische regels aangeleverd met een andere versie van de standaard? Dan kunt u deze regels niet direct terugzetten. U kunt uw leverancier vragen om deze regels om te zetten naar versie 1.0.4. Juridische regels die wel in versie 1.0.4 van STOP geladen zijn, zullen worden teruggezet. Meer informatie hierover leest u op het Ontwikkelaarsportaal.

Toepasbare regels zelf opnieuw aanleveren

Overheden of hun leveranciers moeten eigen toepasbare regels zelf opnieuw aanleveren. Het is niet mogelijk een back-up en alle toepasbare regels opnieuw voor overheden in de RTR te plaatsen.

Overheden kunnen alleen toepasbare regels aanleveren als de activiteiten ook aanwezig zijn in de RTR. Daarvoor moeten ze eerst zelf de benodigde juridische regels aanleveren, of gebruik maken van juridische regels die er al staan (zoals de bruidsschat).

Projectmappen en verzoeken worden ook verwijderd

Ook alle projectmappen en verzoeken in het Omgevingsloket worden verwijderd op 12 april. Het is niet mogelijk om deze opnieuw terug te zetten.

Planning

Batch 1 en 2 zullen in de week van 12 april geladen worden. De overige batches volgen zo snel mogelijk daarna met 1 batch per dag.