Om nu te oefenen in de oefenomgeving en later voor gebruik in de productieomgeving zijn 2 nieuwe vergunningchecks toegevoegd aan het Omgevingsloket. Een voor beschermde dier- en plantensoorten en een voor Natura 2000-activiteiten. Ook is de vergunningcheck voor het kappen van bomen vernieuwd. En is een aantal aanvraagformulieren vervangen door een nieuwe versie. Bij veel werkzaamheden in de Vergunningcheck krijgt u nu vragen over beschermde soorten.

Nieuwe vergunningcheck voor beschermde dier- en plantensoorten

Provincies en het Rijk hebben een nieuwe vergunningcheck gemaakt voor beschermde dier- en plantensoorten (flora- en fauna-activiteit). U ziet deze vergunningcheck bij de meest voorkomende werkzaamheden van inwoners en mkb-bedrijven. In de komende periode volgt een nieuwe versie van de vergunningcheck die ook nog bij een aantal andere werkzaamheden te zien is. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd in het aanvraagformulier voor de flora- en fauna-activiteit.

De vergunningcheck gebruikt de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) die momenteel nog in ontwikkeling is. Hiermee zien initiatiefnemers straks of er op de locatie van de werkzaamheden beschermde dier- of plantensoorten aanwezig kunnen zijn. Zodra BeSI gereed is, kunnen initiatiefnemers de uitkomst verwerken in deze vergunningcheck. Maar oefenen kan nu al met een voorbeeldrapport.

Bij de volgende versie komt ook een aansluitpunt voor provincies voor deze vergunningscheck beschikbaar. Als provincie kunt u met maatwerkregels afwijken van de regels van het Rijk. Met het aansluitpunt kunt u deze aanpassingen ook toevoegen aan de vergunningcheck.

Nieuwe vergunningcheck Natura 2000-activiteit

Provincies en het Rijk hebben ook een nieuwe vergunningcheck voor de Natura 2000-activiteit gemaakt. Deze check ziet u ook bij veel werkzaamheden die inwoners en mkb-bedrijven vaak gebruiken die van invloed kunnen zijn op een Natura 2000-gebied.

De vergunningcheck gebruikt de Natura 2000-gebieden die nu beschikbaar zijn op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Dit zijn de meeste Natura 2000-gebieden. Zodra de laatste gebieden beschikbaar zijn, komt er een nieuwe versie van deze vergunningcheck.

De vergunningcheck voor de Natura 2000-activiteit heeft ook een aansluitpunt voor provincies. Hiermee kunt u als provincie uw lokale aanpassingen doorvoeren als u met maatwerkregels afwijkt.

Nieuwe versie vergunningcheck kappen van bomen

Provincies en het Rijk hebben verder in het Omgevingsloket een nieuwe versie van de vergunningcheck geplaatst voor het kappen van bomen. Ook zijn het meldingsformulier en het aanvraagformulier maatwerkvoorschrift aangepast.

Deze vergunningcheck had al een aansluitpunt voor provincies. De bestaande aansluitingen van provincies blijven staan. Had u als provincie lokale toepasbare regels toegevoegd aan het aansluitpunt? Dan adviseren we u om uw aansluiting in de nieuwe vergunningcheck goed te controleren. Ook omdat de vergunningcheck op een groot aantal punten is geoptimaliseerd.