Voor gemeenten zijn er nieuwe verbeterpunten voor de toepasbare regels van de bruidsschat. Ook zijn een aantal eerdere verbeterpunten aangevuld. Als gemeente verwerkt u deze verbeterpunten zelf in uw toepasbare regels.

Ook heeft het rijk eind januari 2024 een aantal ontwerpdocumenten aangepast. Hierin leest u meer over het ontwerp van complexe toepasbare regels.

Verbeterpunten bruidsschat

Nieuwe verbeterpunten

Voor gemeenten zijn in maart 2 nieuwe verbeterpunten voor toepasbare regels toegevoegd aan het overzicht Verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels bruidsschat:

 • Bij 2 bruidsschat activiteiten ontbreken in de toepasbare regels voor Maatregelen op maat een aantal maatregelen. Het gaat om de volgende activiteiten:
  o   Geluid veroorzaakt door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen
  o   Geluid veroorzaakt door windturbines en windparken
 • Bij de activiteit ‘Bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan bouwen, in stand houden of gebruiken’ is een aanpassing nodig voor de toepasbare regels van de Vergunningcheck. Deze toepasbare regels hebben voor het bebouwingsgebied een verkeerde toelichting en uitkomst.

Het rijk heeft voor deze toepasbare regels nieuwe versies gemaakt. En in documenten beschreven welke aanpassingen nodig zijn.

Aantal verbeterpunten aangevuld

Ook zijn in maart een aantal eerdere verbeterpunten voor toepasbare regels aangevuld. Het gaat om verbeterpunten voor de vergunningcheck voor de activiteit ‘Bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan bouwen, in stand houden of gebruiken’. Naar aanleiding van het nieuwe verbeterpunt voor deze activiteit heeft het rijk een nieuwe versie van de toepasbare regels gemaakt. In deze versie hebben ze ook een aantal eerdere verbeterpunten meegenomen.

Nieuwe ontwerpdocumenten

Eind januari 2024 heeft het rijk een aantal nieuwe ontwerpdocumenten voor toepasbare regels van de bruidsschat opgeleverd op GitLab.
In de ontwerpdocumenten vindt u informatie over:

 • de artikelen uit de bruidsschat waarop deze toepasbare regels zijn gebaseerd
 • de vragen
 • de antwoordopties
 • de toelichtingen bij de vragen (inclusief de bijbehorende afbeeldingen)
 • de opbouw van de toepasbare regels

In januari zijn de volgende documenten opgeleverd:

 • Een nieuwe versie van het ontwerpdocument voor de indieningsvereisten voor de activiteit ‘Binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken’.
 • Het ontwerpdocument voor de vergunningcheck voor de activiteit ‘Kleinschalig graven boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
 • Een nieuwe versie van het overzicht met de maatregelen bij de bruidsschat.

Deze nieuwe documenten en uitleg over de veranderingen in de releasenotes kunt u downloaden op GitLab