De digitale tool juridische begrippen Omgevingswet is geüpdatet. Hierin is een aanvulling op het gemeentelijk begrippenkader VNG in opgenomen. Deze begrippenlijsten in de digitale tool kunnen gebruikt worden voor het toepassen van begripsbepalingen bij het opstellen van een omgevingsplan.

In de tool kunt u naast het zoeken/vinden van begrippen nu ook een overzicht vinden van de huidige begrippenlijst van uw eigen gemeente (met eventueel bijbehorend advies). Deze huidige begrippenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de beschikbare informatie uit ruimtelijkeplannen.nl. Verder zijn alle begrippen van de Omgevingswet, AMvB’s, Omgevingsregeling, Bruidsschat, etc. opgenomen.

Omgevingsplan

De digitale tool juridische begrippen Omgevingsplan kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het toepassen van begripsbepalingen tijdens het formuleren van de regels voor het omgevingsplan. Ook de online tool ontwerpvragen omgevingsplan helpt u bij het opstellen van deze regels. Daarnaast zijn er staalkaarten, waarin voorbeeldregels staan die voorzien zijn van annotaties en toepasbare regels. Deze bieden u inspiratie bij het opstellen en publiceren (digitaliseren) van de regels uit het omgevingsplan.