De overeenkomst Warmteversnellig stelt voor om in verouderde wijken die moeten worden gerenoveerd de nul-op-de-meterrenovaties te combineren met een warmtenet. Dit warmtenet moet dan vanzelfsprekend warmte van fossielvrije bron leveren.

Stroomversnelling

In de woningbouw heeft “Nul op de Meter” al enige jaren de aandacht.  De vereniging Stroomversnelling is in 2015 opgericht en wil Nul op de Meter doorontwikkelen en op grote schaal mogelijk maken voor bestaande bouw en nieuwbouw. Ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen betrokken partijen hebben zich in een netwerk verenigd om deze doelstelling effectief vorm te geven. Aldus de Vereniging Stroomversnelling op haar site stroomversnelling.nl

Twee vliegen in een klap

Verouderde woonwijken zijn aan renovatie toe. De woningen zijn tochtig en kampen met vocht. Daarnaast is het gasnet verouderd en toe aan vervanging en is een definitief afscheid van aardgas dan ook een reeele optie. De gedachte is nu om gelijktijdig met de renovatie van de woningen het gasnet te vervangen door een warmtenet. Zo blijft de overlast voor de wijk tot een minumum beperkt qua tijd en impact.

Belemmerende wet- en regelgeving

Er is echter nog wel een punt dat moet worden aangepast voordat deze plannen kunnen worden uitgevoerd: de huidige wet- en regelgeving. Warmteversnelling suggereert de mogelijkheid om de energieprestatievergoeding ook toe te passen op, zoals Warmteversnelling dit noemt, nul-op-de-merterwoningen, die zijn aangesloten op deze fossielvrije warmtebron. De vergoeding die verhuurders dan kunnen ontvangen van huurders om investeringen terug te verdienen. Warmteversnelling wil ook dat specifieke duurzame, fossielvrije warmtebronnen die leveren aan een warmtenet worden toegewezen aan specifieke gebruikers. Vanzelfsprekend moet dit dan ook in de energieprestatie-index tot uiting komt.