Het Europees parlement heeft nieuwe criteria goedgekeurd voor de selectie van energieprojecten binnen het programma TEN-E. Dit trans-Europese energienetwerk heeft betrekking op de sectoren elektriciteit, aardgas en olie. Ook is het subsidieprogramma nu meer afgestemd op de ambities van de Green Deal.

Vooral projecten die zich richten op het ontwikkelen van een waterstofinfrastructuur en projecten over het opvangen en opslaan van koolstof kunnen in de toekomst op financiering rekenen. Dankzij de goedkeuring van de conceptwet kan aardgas vervangen worden door waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is het belangrijk dat projecten de interne markt bevorderen en de continuïteit van de energievoorziening vergroten.

Onafhankelijke energievoorziening

Toekomstige projecten zullen de EU-landen moeten helpen af te stappen van vaste fossiele brandstoffen, zoals steenkool en bruinkool. De nieuwe richtlijnen zijn voornamelijk gericht op de doelstellingen van de Green Deal en moeten zo dus bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering. Ook moeten projecten EU-landen helpen om onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. Projecten komen in aanmerking voor financiële steun tot en met 31 december 2027.