Zwemmen en baden doen we tegenwoordig anders dan vroeger. Zo zijn er in Nederland naast zwembaden nu ook steeds meer zwemvijvers en tijdelijke baden, met specifieke regelgeving voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit. De huidige wetgeving sluit hier niet optimaal meer bij aan. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de nieuwe regels die straks gelden onder de Omgevingswet.

In het Bal staan de nieuwe regels in hoofdstuk 15 onder de activiteit ‘Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Ze vervangen straks de regels uit de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat iedereen veilig kan zwemmen en baden. Zo beoogt de overheid met haar regels de gezondheid van zwemmers te beschermen en letsel te voorkomen.
Dit geldt voor openbare zwembaden, maar ook voor andere soorten badwaterbassins

Enkele voorbeelden van veranderingen zijn:

  • Er is geen vergunning meer nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.
  • De exploitant moet nu verplicht een risicoanalyse en een beheersplan opstellen.
  • In plaats van gedetailleerde middelvoorschriften wordt er meer uitgegaan van doelvoorschriften Zo is er meer ruimte om regels toe te spitsen op de lokale situatie en zijn er kansen voor innovatie.

Dit alles bij elkaar betekent meer verantwoordelijkheid voor de exploitant. Op de verzamelpagina Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden vindt u de overige veranderingen, alles over de nieuwe regels of informatie over maatwerkoplossingen.
Alle artikelen van hoofdstuk 15 van het Bal worden uitgebreid toegelicht vanuit de wetgever en het IPO Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ) op de pagina Rijksregels activiteit ‘Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’.