De VNG en IPO hebben een nieuwe Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) opgesteld. Deze vervangt de huidige Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, dus naar verwachting per 1 juli 2022.

U kunt deze nieuwe modelverordening implementeren door dit model als basis te nemen voor uw eigen lokale verordening uitvoering en handhaving. De raad moet deze vaststellen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. De lokale verordening regelt wanneer de verordening van kracht wordt (zie de inwerkingtredingsbepaling in de modelverordening). Het vaststellen van de verordening voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 van de door de VNG geformuleerde ‘Minimale acties Omgevingswet’.

Meer informatie