Geothermie is een warmtebron die kan bijdragen aan de warmtetransitie. De nieuwe handreiking Geothermie helpt gemeenten op weg bij geothermieprojecten, geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar te laten inspelen en helpt u bij het kiezen van de juiste rol.

Lees de online handreiking Geothermie

Als gemeente kunt u te maken krijgen met geothermie. Geothermie is een collectieve warmtebron die een warmtenet kan voeden. Het heeft de potentie om 30% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Kansen en aandachtspunten voor gemeenten

De handreiking Geothermie gaat in op de betekenis van geothermie in de warmtetransitie, beschrijft de verschillende ontwikkelingsfasen van deze lokale bron, en zet de kansen en aandachtspunten voor gemeenten op een rij. Ook geeft de handreiking tips over stakeholdermanagement, een goed omgevingsproces, de business case en mogelijke financiering.

Daarnaast bevat de handreiking voorbeelden van gemeenten met ervaring met een geothermieproject. Verder is de informatie over de Mijnbouwwet (het wettelijk kader) vernieuwd.